english persian
Home arrow تماس با ما

تماس با ما

شرکت مهندسی کاوش مدار فارس
آدرس معالی آباد - بلوار بهشت - مجتمع ارکیده - واحد 46, شیراز
فارس
 
e-mail
تلفن 09177143709
فكس 071-36237859
misc شماره کارت بانک شهر : 2371-1548-0610-5047 شماره حساب 700794780216 بانک شهر بنام مجید دهقانی و شماره حساب : 724084095 - بانک تجارت شعبه دکتر فاطمی شیراز کد شعبه : 7240 - بنام : شرکت مهندسی کاوش مدار فارس

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را  از گیت ورودی خودرو  ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و اماکن دیگر فراهم می سازد

پارکینگ هوشمند

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2019