english persian

اخبار - اتوماسیون پارکینگ

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را  از گیت ورودی خودرو  ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و اماکن دیگر فراهم می سازد

پارکینگ هوشمند

نرم افزاری قوی و قدرتمند برای کارهای بایگانی، دبیرخانه و مکاتبات اداری و انبارداری با قیمت بسیار مناسب بهمراه دفترچه تلفن (Phone Book) و تقویم و یادآوری کارها (Reminder)

نرم افزار دبیرخانه و انبارداری

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2019