english persian

اخبار - سیستمهای شناسایی RFID

شرکت کاوش مدار با داشتن تجربه چندین ساله در زمینه سیستم های مخابراتی و نرم افزاری ، اقدام به طراحی و پیاده سازی محصولات بر اساس راه حلهای RFID نموده است

RFID برد بلند

کیوسکهای اطلاع رسانی کاوش کیوسک ، برای هر سازمان و مکانی قابل تعریف بوده و نقش بسزایی در ارائه و کسب اطلاعات و نظرسنجی دارند

کیوسک اطلاع رسانی

Kavosh Madar Company
Copyright © 2004-2020